Utbildningar

m/s Hulda

Vi har en gedigen erfarenhet av navigations- utbildningar och erbjuder kurser på flera olika nivåer.


Adobe Reader behövs för att kunna läsa och skriva ut PDF-filer.

Hämta Adobe Reader

Folkuniversitetet

Förarintyg på distans
Kontakta Folkuniversitetet,
Göteborg eller Karlstad

Kursen leder fram till nödvändig kunskap för att kunna navigera och framföra en fritidsbåt inomskärs.

Hämta hem filenforarbevis_distans.pdf

Förarintyg+Kustskeppare på distans
Kontakta Folkuniversitetet,
Göteborg eller Karlstad

Vår populäraste navigationskurs. Här kan du läsa både Förarintyg och Kustskepparintyg i samma kurs.

Kursen ger de nödvändiga kunskaperna för att navigera och framföra en fritidsbåt utomskärs i nordiska farvatten. Kustskepparintyg är ett krav för att få framföra fritidsfartyg som är större än 12 x 4 meter.

Ladda hem filenskeppare.pdf

Fartygsbefäl klass 8 på distans
Kontakta Folkuniversitetet,
Göteborg

Kursen leder fram till Fartygsbefäl klass 8 examen som utfärdas av Sjöbefälskolan. Denna examen är ett absolut minimikrav för att som befälhavare få bedriva någon form av yrkesmässig trafik.

Ladda hem filenklassVIII_info_2.pdf

Referenser

Svenska Sjöpolisen

Sjöräddningssällskapet, SSRS

Svenska yrkesfiskare

EU-projektet INTERREG KRIA

EU-projektet FISKELAND

Lysekils kommun, hamnförvaltningen

Lärcentrum Orust

Grefab Göteborg

Nolgard

Till Sjöss AB | Box 572, 651 13 Karlstad | Tel 054-21 99 43 | Mob 0705-20 49 49 | info@tillsjoss.se